Andra aktiviteter

  • Betalning för kurserna sker till klubbens plusgiro konto innan första kurstillfället. 
  • Kostnadsfria aktiviteter kräver medlemskap i Nacka Hundungdom, som vald lokalklubb eller stödjande medlemskap.
  • Aktiviteter som kostar finns inget krav på medlemskap i Nacka HU utan du kan ha annan klubbtillhörighet, men medlemmar i Nacka HU har förtur. 
  • Glöm inte att läsa Nacka Hundungdoms boknings- och avbokningspolicy innan du anmäler dig till en kurs/aktivitet. 
  • Alla deltagare ska känna till och följa Sveriges Hundungdoms Dressyrpolicy.
  • Personolycksfallsförsäkring